Lokala kluster

Lokal samverkan är en nyckel för att skapa goda förutsättning för effektivt återbruk av byggprodukter.  

Fokus för de lokala klustren ligger på att underlätta samverkan och utveckling av arbetssätt som möjliggör cirkulära materialflöden i bygg- och rivningsprojekt. I klustren etableras nya samverkansformer och affärsmodeller för den lokala marknaden, som lokala återbrukslager.

Företräder du ett kluster som vill etablera samverkan med CCBuild? Kontakta oss genom att skicka ett mejl.

Vill du vara med i ett lokalt kluster som redan finns? Här är kontaktuppgifter:

Göteborg/Västra Götaland: Återbruk Väst
Kontakt: Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Anastazia Kronberg, Business Region Göteborg

Besök Återbruk Väst


Malmö/Skåne: LFM30
Kontakt: Johan Holmqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet och Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet

Besök LFM30


Linköping/Östergötland: Återbruksnätverket Öst
Kontakt: Helena Helgegren , Sweco


Borlänge/Dalarna: Dala återbyggdepå
Kontakt: Sven Sandström, Borlänge kommun och Ola Nyberg, Borlänge energi

Besök Dala återbyggdepå


Uppsala:
Kontakt : Robin Rushdi Al-Salehi, Uppsala kommuns industrihus
Uppsala klimatprotokoll samverkar för att uppnå cirkulära materialflöden.

Besök Uppsalas klimatprotokoll