Lager för återbrukade byggprodukter på gång i Mölndal

En svårighet med att återbruka byggprodukter är att de måste förvaras någonstans innan de kan hamna i sin nya byggnad. Parterna i Centrum för cirkulärt byggande har snart en lösning i sikte – åtminstone de som finns i trakten av Göteborg och Mölndal.

Mölndals stad, en av parterna i Centrum för cirkulärt byggande, väntar just nu på bygglov för att få sätta upp ett 600 kvadratmeter stort tält på Kikås avfallsanläggning.

– Det ska bli ett tempererat lager som kan användas av våra samarbetspartner, säger Pierre Bolvede, chef för återvinning och avfall i Mölndal.

Gratis första halvåret

Planen är att lagret ska börja användas i slutet av februari 2021. I varmtältet ska man kunna mellanlagra känsliga demonterade byggprodukter i väntan på nästa användning. Det finns även utrymme utomhus för det som klarar att förvaras där.

Det är enbart parter i CCBuild som får använda lagret och de måste skriva avtal med Mölndals stad. Första halvåret är det gratis, men från sommaren 2021 får man betala hyra.

Kretsloppspark för både proffs och allmänhet

Mölndals stad gör även mer publika insatser för återbruk när Kikås byggs om till kretsloppspark. Planen är att allmänheten ska kunna lämna varor där för återanvändning eller upcycling från årsskiftet 2021/2022. De återbrukade bygg- och trädgårdsprodukter som kommer in ska staden sälja i en egen handel, övrigt lämnar de vidare till andra aktörer.

Andreas Svendsen, miljöstrateg i Mölndals stad, håller i det praktiska arbetet kring lagret.

– Vi vill att Kikås ska bli ett centrum för återbruk och kretslopp, så vi kan gå ännu mer från förbränning till återanvändning, säger han.

Kontakta Andreas Svendsen om ni vill veta mer om lagret.