ccbuild-logo-spin

Arbetssätt och processer


För att skapa en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor krävs att de inblandade aktörerna utmanar befintlig praxis och börjar tänka och arbeta på nya sätt som i högre grad stöttar cirkularitet och återbruk, i stället för dagens linjära flöden av bygginteriörer och avfall.

Här kan du läsa mer om hur man möjliggöra återbruk och cirkularitet genom att arbeta med:

Läs mer om detta i rapporten Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar.

 

Process för återbruk

Bilden nedan visar de olika stegen i processen. Börja med kravspecifikationen och följ dessa råd:

  • Utgå från det ni har. Om det behövs: flytta, rekonditionera, reparera och klä om.
  • Sälj eller lämna vidare produkter av gott skick som inte är aktuella att behålla.
  • Köp begagnat. Om det behövs: rekonditionera, reparera och klä om.
  • I sista hand: komplettera med nyinköp.

 

 


Kalendarium


ons, 07 juni 14:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

tis, 13 juni 15:00

Användarträff för ”superusers” - CCBuilds Produktbank, Inventeringsapp, Marknadsplats

Läs mer

tis, 20 juni 10:30

Arbetsgrupp - cirkulär projektering

Läs mer


Nyhetsbrev