ccbuild-logo-spin

Arbetssätt och processer


För att skapa en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor krävs att de inblandade aktörerna utmanar befintlig praxis och börjar tänka och arbeta på nya sätt som i högre grad stöttar cirkularitet och återbruk, i stället för dagens linjära flöden av bygginteriörer och avfall.

Här kan du läsa mer om hur man möjliggöra återbruk och cirkularitet genom att arbeta med:

Läs mer om detta i rapporten Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar.

 

Process för återbruk

Bilden nedan visar de olika stegen i processen. Börja med kravspecifikationen och följ dessa råd:

  • Utgå från det ni har. Om det behövs: flytta, rekonditionera, reparera och klä om.
  • Sälj eller lämna vidare produkter av gott skick som inte är aktuella att behålla.
  • Köp begagnat. Om det behövs: rekonditionera, reparera och klä om.
  • I sista hand: komplettera med nyinköp.

 

 


Kalendarium


ons, 08 februari 09:00

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med kontroll på farliga ämnen

Läs mer

tor, 09 februari 08:00

Hur får vi som entreprenörer till våra ambitioner om återbruk i praktiken?

Läs mer

mån, 13 februari 09:00

CCBuild North Swdn - Kick off

Läs mer


Nyhetsbrev