Inventeringsapp

Inventeringsappen Dacke by CCB har utvecklats för att man enkelt ska kunna samla in digitaliserad information om återbrukbara produkter. Dacke by CCB finns för Iphone och Ipad och är smidig att använda i fält vid inventering av många produkter. Inventeringsappen synkroniseras med produktbanken där vidare hantering av kan göras av de inventerade produkterna, samt med marknadsplatsen om produkterna ska läggas upp till försäljning.

Till Ipad-appen kan även en mobil skrivare anslutas för etikettering av produkter med unik produktkod som genereras i systemet.

Inventeringsappen finns i en prototypversion för testanvändare och parter knutna till samverkans- och utvecklingsprojekt som drivs av Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild). Den har fått positiv respons av testanvändare och är under vidareutveckling för att öka användbarheten ytterligare.