Instruktioner för demontering

Projektet Centrum för cirkulärt byggande har tagit fram konkreta instruktioner för hur man bäst ska hantera och demontera olika produkter för att de ska kunna återbrukas.

En mycket viktig punkt är att produkter måste vara i samma skick som innan de demonterades om de ska kunna användas igen. En sak som skrapmärken på exempelvis dörrar eller lampor kan göra att det blir omöjligt – därför är det särskilt viktigt att skydda ytskikten.

Här kan du ladda ned instruktionerna som pdf: