Informationscentrum för hållbart byggande

Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, verkar för att främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande.

Det är ett uppdrag från Boverket utifrån ett regeringsinitiativ, som fokuserar på att samla in, målgruppsanpassa och sprida kunskap och information så att den blir användbar för så många som möjligt.

Centrum för cirkulärt byggande ingår i Informationscentrum för hållbart byggandes nätverk. Tillsammans hjälps vi åt att bygga ett mer hållbart Sverige.

Informationscentrum för hållbart byggande finns på sajten www.ichb.se och på sociala medier:
Facebook: @ichb.se
Twitter: @ichb­_se
LinkedIn: Informationscentrum för hållbart byggande