Hör mer om CC Build på arkitektmässa

Är du i Stockholmstrakten och vill veta mer om att återbruka byggmaterial i industriell skala? Välkommen till ett föredrag om CC Build på Architect@Work på Stockholmsmässan.

Onsdag 3 april kl 14 talar Lena Enebjörk och Björn Johansson från White Arkitekter under rubriken CCBuild – Plattform och projekt för ökad cirkularitet i byggsektorn på mässan.

De berättar om arbetet med att utveckla plattformen och om dess mål och potential. De delar erfarenheter från en fältstudie  som de genomfört med Vasakronan där fokus har varit återbruk av interiöra byggproduktioner i en kontorslokal, och redovisar lärdomar av den återbruksmetodik för arkitekter som White har utvecklat och testat i studien.

Läs mer om mässan och registrera dig kostnadsfritt på www.architectatwork.se