Hjälp på väg för att beräkna återbrukets klimatnytta

Snart ska det bli det enklare att räkna ut klimatnyttan av återbruk i anslutning till de riktlinjer och beräkningsmetoder för värdering som finns för byggnaders miljöprestanda. IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med att ta fram en handledning för hur man gör.

Handledningen är en del i projektet Digitaliserade klimat- och miljökrav i hela upphandlingskedjan, som finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Syftet med det projektet är arbeta fram mer digitala underlag för materialval inom byggbranschen och samordna dem för att minska det i dag fragmenterade och analoga arbetssättet.

Handledningen ska förtydliga

IVL tar fram handledningen som förtydligar hur klimatnyttan från återbruk kan beräknas i anslutning till standarden EN 15978, samt utreder hur detta kan implementeras i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM).

– Målet är att sprida kunskap till fastighetsägare och byggföretag om hur man beräknar återbrukets klimatnytta. Därmed ska handledningen bidra till att öka drivkraften att välja återbruk i byggbranschen, säger Johanna Andersson på IVL, som leder projektet.

Lagkrav om klimatdeklarationer närmar sig

Om två år finns sannolikt ett lagkrav om att alla nybyggen ska klimatdeklareras.

– Vi hoppas att vårt arbete ska göra det lättare att få med återbrukade produkter i dessa klimatdeklarationer, så det cirkulära byggandet kan öka, säger Johanna Andersson.

Handledningen ska utvärderas tillsammans med Ettelva Arkitekter och Bengt Dahlgren och appliceras i ett av Riksbyggens utvecklingsprojekt. Den är planerad att lanseras sommaren 2020 och kommer att bli tillgänglig bland annat via Centrum för cirkulärt byggande.