Guider

Här har vi samlat kortare guider med fokus på återbruk och cirkularitet i bygg- och fastighetssektorn.

Saknar du någon guide? Tipsa oss gärna genom att skicka ett mejl till oss.

Arbetssätt för återbruk

Guide för återbruk av fasta interiöra byggprodukter

Guide för återbruk av möbler och lös inredning


Upphandling och offentlig verksamhet

Rekommendationer till dig som är offentlig upphandlare i bygg- och rivningsprojekt

Checklista: Förebygg avfall vid inköp och upphandling

Juridisk vägledning: Återanvänd i Göteborgs Stad

Guide till upphandlare: Minska klimatpåverkan genom att ställa krav på insamling av plastgolv


Demontering för återbruk

Belysning

Beslag och dörrautomatik

Dörrpartier

Galler och smide

VVS-produkter

Vägg och tak


Återbrukets effekter

Återbruk på kontor – en besparing hur man än räknar