Exempel på återbruk

Det finns många motiv för ett ökat återbruk: ekonomiska, miljömässiga,  för att möta krav från beställare eller nå mål om minskade avfallsmängder och minskad klimatbelastning.

Att arbeta med åtgärder för ökad återanvändning också ett krav i avfallsdirektivet. Mer om avfallsdirektivet och införlivandet i svensk lagstiftning kan du läsa på Naturvårdsverkets webbplats.

På sidorna som ligger under Exempel på återbruk hittar du ny- och ombyggnader där man aktivt har arbetat med dessa frågor.