Forskning

Webbsidan Centrum för cirkulärt byggande är framtagen inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala. Läs mer om projektet här.

Här kan du också hitta information om andra forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en omställning till mer cirkulärt byggande.