Forskning och utveckling

IVL Svenska Miljöinstitutet

Erbjuden tjänst: När du återanvänder byggprodukter med högt materialvärde både minskar du ditt avfall och sparar på klimat och ekonomi. Vi kan ge stöd kring dina processer och arbetssätt för ett ökat återbruk, utvärdera återbrukets klimat-, avfalls- och kostnadseffekter samt erbjuda möjligheten att använda de digitala verktyg som vi utvecklat kring cirkulära flöden.

Några genomförda projekt:
IVL driver plattformen Centrum för cirkulärt byggande. Läs mer här.
Återbruk på kontor kan spara 43 000 ton koldioxid. Läs mer här.
70 procent av inredningen i våra nyrenoverade lokaler är återbrukad. Läs mer här.

Kontakt: Carina Loh Lindholm  Webbsida: www.ivl.se

 

Kjellgren Kaminsky

Erbjuden tjänst: Byggnadsarkitektur där vi gärna använder vår erfarenhet av återbruk, designar för demonterbarhet och för att undvika spill och helst väljer hållbara materialval. Vi har erfarenhet av miljöcertifieringar och energieffektivt byggande (Passivhus och Nollenergihus, bland annat).

Några genomförda projekt:
Dags att bygga och riva cirkulärt! Arbete med forskningsrapport för Göteborg Stad, Cirkulära Göteborg.
Garveriet, Floda. Ombyggnad av tidigare garveri med fokus på återbruk och hållbara material.
Älvporten (Läppstiftet), Göteborg. Ombyggnation och lokalanpassning för Vasakronan med fokus på återbruk.

Kontakt: Jenny Nyström   Webbsida: www.kjellgrenkaminsky.se

 

Theory Into Practice

Erbjuden tjänst: Byggnadsarkitektur och design för återbruk och byggnation med lokala, biobaserade material. Varsam ombyggnation och renoveringar med återbruk. Medskapande design. Livscykelanalyser, bedömning av byggnaders klimatpåverkan, circularity assessment/material return, andel av material som återbrukas. Bilder och diagram av materialflöden, byggprocesser och klimatpåverkan.

Några genomförda projekt:
Ekoodlarnas butik
Building resilience – hållbara kretslopp på lokala villkor
Buildning Impact Zero Network – europeiskt samverkansprojekt för klimatneutralt byggande. TIP deltog genom ideella systerorganisationen AES.

Kontakt: Anna Sundman  Webbsida: www.theoryintopractice.se