ccbuild-logo-spin

Erfarenhetsutbyte kring cirkulär upphandling - träff # 4

Stockholms Stad har nyligen antagit en handlingsplan för cirkulärt byggande. Upphandling är en viktig del i denna. Vid nästa träff inom arbetsgruppen berättar Jonathan Hummelman och Therese Rydstedt från Miljöförvaltningen Stockholms Stad om processen för att ta fram en kommunal handlingsplan för cirkulärt byggande och vad denna innehåller – med fokus på upphandlingsrelaterade delar. Anmäl dig via mail till anna.bernstad@akademiskahus.se senast 2021-11-08 för att få teamslänk utskickad via mail.Plats
Teams

Arrangör
Anna Bernstad (Akademiska Hus) och Nina Wolf (Göteborgs Stad)

Kostnad
-


Namn
anna bernstad

Datum
ons, 10 nov (10:30 - 12:00)