Erfarenheter från CCBuild får internationell spridning

Erfarenheter från Centrum för cirkulärt byggande och Återbruk Väst har fått spridning via den internationella konferensen Beyond 2020, som handlar om hållbarhet i den byggda miljön.

I början av november presenterade Johanna Andersson från IVL Svenska Miljöinstitutet artikeln Transitioning the Swedish building sector towards reuse and circularity på konferensen Beyond 2020.

Artikeln är skriven av flera personer som arbetar inom Centrum för cirkulärt byggande och Återbruk Väst. Utifrån erfarenheter från de båda projekten presenterar den ett antal arbetssätt som skulle kunna möjliggöra ett ökat återbruk och de hinder som finns för det i den svenska bygg- och fastighetssektorn.

Beyond 2020 är en del av konferensserien World Sustainable Built Environment (WSBE), världens största konferens om hållbarhet i den byggda miljön, som äger rum vart tredje år. Beyond 2020 var planerad att äga rum i Göteborg i juni 2020 men fick på grund av coronapandemin hållas online i november. Konferensens uppdrag är att länka den globala byggsektorn till FN:s hållbara utvecklingsmål och att definiera dess roll för att uppnå målen.

Hela artikeln går att läsa via länken i titeln ovan.