Digital utveckling och praktiskt arbete i fokus

Den tredje fasen av projektet Centrum för cirkulärt byggande, finansierat av Vinnova, drog igång i september. Mycket av arbetet är redan i gång – allt från praktiska projekt hos parterna till en stor satsning på den digitala plattformen.

De drygt trettio parterna inom Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, har samlats till två digitala träffar under hösten och delat förhoppningar och planer.

– Det var fantastiskt att ta del av entusiasmen och förväntningarna hos alla som är engagerade i projektet, säger Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för CCBuild.

Ombyggnadsprojekt med återbruk

En av projektparterna är fastighetsägaren Midroc Properties, som ska genomföra flera ombyggnadsprojekt där de vill jobba med återbruk.

– Vi vill lära oss hur vi ska få tag på och bygga med återanvänt tegel, betong och liknande, vi begriper inte hur det ska gå till i dag. Vi ser fram emot att det kommer att finnas stora digitala möjligheter att både kunna köpa och sälja återbrukat byggmaterial, säger Rikard Sjöqvist som är energi-, miljö- och teknikchef vid Midroc Properties.

Byggnader är materialbanker

Just de digitala möjligheterna ska bli ännu bättre genom det intensiva arbete som nu pågår.

– Vi vill synliggöra resurser som finns inbyggda i fastigheter och underlätta att de tas tillvara och används vid en planerad rivning eller ombyggnation. Vi ser dagens byggnader som materialbanker eller framtidens leverantörer av byggmaterial, säger Carina Loh Lindholm.

Uppdatering av alla digitala verktyg

För att möta behoven att digitalisera och kvalitetsbedöma befintliga resurser har CCBuild utvecklat flera integrerade digitala applikationer, som nu alla uppdateras väsentligt:

  • Produktbanken är databasen där man lägger in sina produkter och får besked om vilka besparingar man kan göra genom återbruk – i kronor, avfallsmängder och när det gäller klimatpåverkan. Den kompletteras nu med fler produktkategorier och får helt nytt webbaserat användargränssnitt.
  • Marknadsplatsen där man kan sälja och köpa byggprodukter, antingen externt eller internt inom sin organisation, får ny design.
  • Appen för att inventera och märka produkter kommer i ny version som stöds av både Apple och Android.
  • Webbsidan ccbuild.se får ny utformning och kommer att ytterligare stärka informationsutbyte och samverkan mellan aktörer.

Fallstudier, guider och nätverksträffar

Mycket mer planeras under de två år som projektet rullar:

  • Flera fallstudier ska genomföras av olika parter. Exempelvis arbetar Kaminsky arkitekter med återbruk vid ombyggnaden av Bromma sjukhus och P-Malmö planerar att använda en återbrukad fasad på ett parkeringshus i ett demonstrationsprojekt.
  • Guider tas fram inom olika områden. Ett exempel är att projektparten Bengt Dahlgrens gör en guide om återbruk av installationsprodukter.
  • CCBuild inför nätverksträffar som en ny samverkansform (läs mer i denna artikel).

CCBuild välkomnar fler att vara med i nätverket. Är ni intresserade, kontakta Carina Loh Lindholm.