Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala

Detta projekt utvecklar lösningar som gör det möjligt att återbruka interiöra byggprodukter i stor skala. Syftet är att skapa mer resurseffektiv hantering av byggprodukter och material genom att ta tillvara produkter med hög materialkvalitet och förlänga deras livslängd.

Särskilt fokus på kontorslokaler

Projektet har fokus på att utveckla lösningar för byggprodukter som används vid anpassning av kontorslokaler.

En förstudie har visat att nedanstående produkter är särskilt lämpliga för storskaligt återbruk. Det är stor omsättning på dem vid ny- och ombyggnad, de förväntas ha lågt innehåll av farliga ämnen, de har en standardiserad utformning samt är relativt enkla att demontera och remontera.

Dessa produkter är aktuella

 • Dörrpartier, vilket inkluderar branddörrar, ståldörrar, entrépartier samt innerdörrar i trä och glas.
 • Innerväggar, vilket inkluderar rena glaspartier, glaspartier med karm och modulväggar.
 • Innertak inklusive akustikskivor.
 • VVS-produkter såsom toalettstolar, tvättställ, blandare och utslagsvaskar.
 • Golv inklusive textilgolv (plattor).
 • Belysning, vilket inkluderar takarmaturer, spotlights och strömskenor med tillbehör.
 • Galler och smide såsom spiraltrappor, tillgänglighetsramper, förrådsgaller och gallergrindar.
 • Beslag och dörrautomatik.

Förväntade resultat från projektet

 • Marknads- och kunskapsplattform. En webbsida (www.ccbuild.se) ska erbjuda en samlad marknadsplats för återbrukade produkter och tjänster som är kopplade till detta. Den ska även fungera för samverkan och kunskapsspridning, eftersom kunskapsnivån behöver höjas för att stärka återbruksmarknaden.
 • Arbetsmetoder, samverkansformer, affärsmodeller. Ett storskaligt återbruk kräver samverkan. Byggprocessen behöver anpassas så att material av hög kvalitet tas tillvara eller slussas vidare, eller att återanvänt material av god kvalitet köps in. Affärsmodeller och arbetsmetoder som stärker detta ska utvecklas.
 • Digitala verktyg för inventering och produkthantering utvecklas för att kunna värdera och inventera material i tidigt skede i lokalprocessen. Fastighetsägare, inredningsarkitekter och återförsäljare av begagnat byggmaterial behöver veta vad som finns långt innan demonteringen sker.
 • Branschgemensamma kvalitetskriterier. Det ska bli enklare att avgöra de återbrukade produkternas skick och vilka funktionskrav de uppfyller.
 • Utvärderade referensprojekt. Projektets arbetsmetoder testas i lokaler ägda av Vasakronan och Fabege. En utvärdering ska visa återanvändningens klimatnytta, hur avfallsmängderna ändrats och inte minst hur byggprocessen fungerat och hur slutresultatet påverkats.