Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

Bygg- och anläggningssektorn genererar ungefär 10 miljoner ton avfall varje år. Mångmiljardbelopp investeras i kontorslokaler och omsättningen av inredning är stor. Detta projekt har undersökt vilka möjligheter det finns för återbruk av inredning och interiöra byggprodukter i samband med nybyggnad och renovering av kontorslokaler.

Man kan spara mycket genom återbruk – ekonomiskt, avfallsmässigt och när det gäller klimatpåverkan. Återbruk på kontor – en besparing hur man än räknar är en kort och lättillgänglig sammanfattning av projektets resultat.

Det går att spara 1,3 miljarder kronor, 25 000 ton avfall och utsläpp av 43 000 ton koldioxid (en minskning med 30 procent) varje år i Sverige genom återbruk.

Översatt till ett renovering av ett exempelkontor på 2 000 kvadratmeter med 170 anställda skulle återbruk i stället för nyinköp spara 2 miljoner kronor, 40 ton avfall och utsläpp av 60 ton koldioxid.

Det som lönar sig mest att återbruka är glaspartier, höj- och sänkbara skrivbord samt kontorsstolar.

Dessa åtta vanliga kontorsprodukter har ingått i studien

 • Trädörrar
 • Glaspartier
 • Absorbenter i mineralull
 • Textilmattor
 • Höj- och sänkbara skrivbord
 • Kontorsstolar
 • Besöksstolar
 • Växtkärl

Projektets inriktning

 • Skapa ökad kunskap och förståelse för återanvändning av inredningsprodukter.
 • Underlätta och skapa motivation för beslut som ger nya affärsmodeller och arbetssätt vid ny- och ombyggnad av kontorslokaler. Förhoppningen är att skapa en mer cirkulär hantering av bygg- och inredningsprodukter i kontorslokaler.
 • Finna potential för återbruk för ett antal produktkategorier. Kvantifiering av flöden och beräkning av potentialen för besparingar när det gäller koldioxidutsläpp och ekonomi. Uppskalning för bedömning av potential på nationell nivå.
 • Identifiera hinder och lösningar för ökat återbruk. Kartlägga hinder samt presentera och utvärdera lösningar i form av exempelvis policy, digitalisering, beteendeförändringar och styrmedel.