Cirkulära inredningar – potential och lösningar för ökad återanvändning av inredningsprodukter

Bygg- och anläggningssektorn genererar ungefär 8 miljoner ton avfall varje år. Mångmiljardbelopp investeras i kontorslokaler och omsättningen av inredning är stor. Detta projekt undersöker vilka möjligheter det finns för återanvändning av inredningsprodukter i samband med nybyggnad och renovering av kontorslokaler.

Strävar mot att öka det cirkulära flödet

Uppgifter saknas om hur stor del av byggavfallet som är inredningsprodukter som kan återanvändas. Det saknas även statistik över hur mycket som slängs eller läggs på lager utan att komma till användning. Därmed går det inte att uppskatta den miljö- eller affärsmässiga möjligheten för återanvändning av bygg- och inredningsprodukter.

Projektet ska klargöra potentialen för återanvändning av kontorsmöbler och byggmaterial vid nybyggnad och renovering, samt hitta lösningar som ökar drivkraften för att nå full potential för det cirkulära flödet av högkvalitativa produkter.

Dessa produkter är aktuella

 • Trädörrar
 • Glaspartier med träkarm
 • Glaspartier utan karm
 • Absorbenter i mineralull
 • Textilmattor
 • Höj- och sänkbara skrivbord
 • Kontorsstolar
 • Besöksstolar
 • Växtkärl

Förväntade resultat från projektet

 • Skapa ökad kunskap och förståelse för återanvändning av inredningsprodukter.
 • Underlätta och skapa motivation för beslut som ger nya affärsmodeller och arbetsätt vid ny- och ombyggnad av kontorslokaler. Förhoppningen är att skapa en mer cirkulär hantering av bygg- och inredningsprodukter i kontorslokaler.
 • Finna potential för återbruk för ett antal produktkategorier. Kvantifiering av flöden och beräkning av potentialen för besparingar när det gäller koldioxidutsläpp och ekonomi. Uppskalning för bedömning av potential på nationell nivå.
 • Identifiera hinder och lösningar för ökat återbruk. Kartlägga hinder samt presentera och utvärdera lösningar i form av exempelvis policy, digitalisering, beteendeförändringar och styrmedel.