Chalmersfastigheter, Campus Lindholmen

Vad handlade projektet om?

Mindre kontorsombyggnad av cirka 85 kvadratmeter som innebar rivning av några väggar, flytt av några dörrar, ny vägg för att skapa ett mötesrum, nya ytskikt och belysning.

 • En dörr och ett glasparti som fanns i lokalen flyttades till mötesrummet
 • Nytt entréparti till lokalen var återbrukat
 • Ny allmänbelysning som sattes in var återbrukad (infälld LED-belysning)
 • Nedpendlad belysning i konferensrummet var återbrukad
 • Kylskåp, diskmaskin och källsorteringsmöbel var återbrukade
 • Vi behöll det befintliga pentryt
 • Inredningen var återbrukad: skrivbord, stolar, fikamöbler, soffa, fåtölj, mötesrumsmöbler, bokhyllor med mera

Den golvmatta som lades in var tyvärr inte återbrukad utan vi fick köpa ny (EGE med återvunnet material). Nytt köksunderskåp till kaffemaskin fick köpas in.

Vad har vi lärt oss?

 • Utgå från vad som finns i interna lager
 • Våga prova (vi lackade om en begagnad entrédörr i stället för att köpa ny)
 • Planera utformning av lokalen för att minimera rivning
 • Dialog tidigt med byggare

Vad har gått bra?

 • Det var inte extra tidskrävande att använda och internflytta glasparti och dörr
 • Kostnadsbesparing
 • Minskad miljö- och klimatbelastning
 • Projektet löpte på bra och inblandade discipliner hade inga problem att montera återbrukat
 • Kunden var nöjd

Vad kan bli bättre?

 • Vi hade kunnat söka externt för att hitta en återbrukad matta

Vad har vi sparat?

Den miljömässiga besparingen i koldioxidekvivalenter (CO2e) är beräknad utifrån exempelprodukter och behöver inte helt motsvara den exakta produkten i detta projekt.

 • Dörr- och glasparti till konferensrum: cirka 20 000 kr samt cirka 45 kg CO2e (enbart dörr)
 • Entréparti: cirka 40 000 kr samt cirka 300 kg CO2e
 • Allmänbelysning: 27 500 kr samt cirka 385 kg CO2e
 • Kylskåp: 6 500 kr samt 202 kg CO2e
 • Diskmaskin: 5 000 kr samt 126 kg CO2e
 • Nedpendlade armaturer: 5 000 kr samt cirka 60 kg CO2e