CCBuild satsar för fortsatt arbete

Det har varit full aktivitet hos Centrum för cirkulärt byggande senaste månaderna. Nya funktioner har utvecklats på webbsidan och marknadsplatsen. Fler förbättringar ska komma när parterna bakom projektet nu söker medel för att fortsätta utvecklingsarbetet.

Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, har uppdaterat webbsidan med ny struktur och nytt innehåll.

– Syftet är att ännu tydligare visa vad vi utvecklar för alla som vill arbeta med återbruk inom bygg- och fastighetssektorn, säger projektledaren Carina Loh Lindholm på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Flera andra förbättringar har skett:

  • Prototypen till produktbank har utökats med målet att inkludera alla typer av återbrukbara produkter och material, allt från interiör till fasad och stomme.
  • Allt fler projektparter och testanvändare publicerar återbrukbara produkter på prototypen till marknadsplats.
  • Marknadsplatsen är utökad med en sida om tjänster där det finns många intressanta aktörer att samarbeta med.
  • Projektet Återbruk Väst har jobbat vidare med flera fallstudier. Kunskaper därifrån är viktiga för den fortsatta utvecklingen av CCBuild.

Söker medel för fortsatt arbete

CCBuild har utvecklats med stöd från Vinnova inom trestegsprogrammet Utmaningsdriven innovation. Nu ligger en ansökan inne om att få medel till steg tre, som gäller vidareutveckling och implementering. Beslut kommer i sommar.

Ambitionerna för fortsättningen är höga. Centrum för cirkulärt byggande vill:

  • Skapa fullt funktionella och användarvänliga digitala stödverktyg utifrån de prototyper som finns i dag.
  • Jobba med mer lokal samverkan i lokala kluster som är på gång i Borlänge, Malmö, Östergötland och Göteborgsregionen.
  • Implementera nya arbetssätt och samverkansformer som stödjer cirkulära flöden – att ta tillvara begagnade produkter och göra dem tillgängliga för nya

– Om vi inte får finansiering blir det svårare att skala upp snabbt, då får vi jobba i mindre skala. Vi vill inte släppa den här viktiga uppgiften, säger Carina Loh Lindholm.

Välkomna med egna projektidéer

Den som har en egen idé för att vidareutveckla och testa koncept för ökat återbruk och vill utvärdera den i utvecklingsprojekt kan kontakta CCBuild. Stiftelsen IVL Svenska Miljöinstitutet kan delfinansiera utvecklingsprojekt inom cirkulärt byggande genom samfinansierade projekt tillsammans med näringslivsparter.

– Välkomna att höra av er, säger Carina Loh Lindholm. Vi kan nå nästa nivå tillsammans med er!