Byggmaterialet – en dold del av branschens klimatpåverkan

Byggbranschen står för 20 procent av samhällets klimatpåverkan. Därför arbetar många aktörer för att förbättra husens energiprestanda. Men det finns en annan, mer dold klimatpåverkan: byggmaterialet.

Göteborg Energi arrangerade ett webbinarium i oktober med rubriken Mindre avfall och klimatpåverkan – Hur gör vi nu? Där deltog Maria Ahlm, expert på hållbart byggande och avfall på IVL Svenska Miljöinstitutet, som också arbetar inom Centrum för cirkulärt byggande.

– Tack vare att branschen har jobbat med energiprestanda för byggnaderna, utgör energianvändningen en allt mindre del av klimatpåverkan. I stället står byggmaterialet för 50 procent av den totala klimatpåverkan, säger Maria Ahlm.

Om man ser bygg- och rivningsavfall som som ett material som kan återbrukas kan klimatpåverkan minska ytterligare genom att nya produkter inte behöver tillverkas, påpekar hon.

Här kan du läsa en artikel utifrån Maria Ahlms föredrag.
Här kan du se webbinariet (Maria Ahlms föredrag börjar efter 21 minuter).