Beräkna återbrukets effekt

Återbruk vid ombyggnad har effekt på många områden: miljöpåverkan, resursanvändning och kostnader.

Tidigare utförda studier visar att återbruk av möbler och fasta interiörer i samband med lokalanpassning av kontor kan ge effekter i denna storleksordning:

  • Återbrukade produktmängder: Mellan 5 och 20 kilo per kvadratmeter.
  • Minskade växthusgasutsläpp: Mellan 15 och 30 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter, jämfört med inköp av nya produkter.
  • Minskade produktkostnader: Mellan 800 och 1 000 kronor per kvadratmeter.

Siffrorna är hämtade från två projekt: Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor samt Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter.

Behöver ni konkreta siffror på återbrukets effekt för att kommunicera vid er lokalanpassning? Se informationsbladet Återbruk på kontor – en besparing hur man än räknar, med siffror framtagna i det första projektet ovan.

Se även exempel på återbrukets effekt i utvärderingen av IVL:s kontorsrenoveringar i Stockholm och Göteborg.

Behöver ni specifika beräkningar som underlag för beslut om återbruk eller för att utvärdera det återbruk som ni har genomfört?
Kontakta Hanna Gerhardsson, IVL Svenska Miljöinstitutet: hanna.gerhardsson@ivl.se