Brett västsvenskt samarbete ska öka återbruket i byggsektorn

Projektet Återbruk Väst är en samverkansarena mellan fastighetsägare, arkitekter, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.

Arbetet har just dragit igång. Nu väntar flera intressanta fallstudier med rivning och ombyggnad i Västsverige där även effekterna för klimatet ska beräknas.

Fallstudierna i Återbruk Väst ställer mycket konkreta frågor kring hur återbruk ska kunna ske:

 • En utställningshall ska transformeras genom att delvis rivas, byggas om och byggas till. Går det att hela tiden ha cirkularitet och klimatneutralitet i fokus?
 • En fastighet från 80-talet ska byggas om. Är det någon som vill ha sådant byggmaterial?
 • Några gamla byggnader ska rivas och materialet inventeras. Vad går att återbruka?
 • Går det att hitta återbrukade produkter till ett nybygge som ska vara helt fossilfritt?
 • Hur ska använt byggmaterial lagras i väntan på att komma till nytta på andra håll?

– I dagsläget tas inte återbrukbara produkter till vara. Vi vill hitta lösningar tillsammans för att möjliggöra återbruk. Fallstudierna är en stark grund i projektet, säger Carina Loh Lindholm på IVL Svenska Miljöinstitutet som är koordinator för Återbruk Väst.

Undersöker klimatpåverkan i varje fallstudie

Genom projektet skapas mer cirkulärt byggande där resurser används mer effektivt, samtidigt som både avfallet och klimatbelastningen minskar. Varje fallstudie ska följas av en klimatberäkning som visar vilken effekt arbetet har på utsläppen av växthusgaser.

Återbruk Väst ska identifiera vilka flaskhalsarna är, bland annat genom en enkät med frågor om attityder till återbruk av byggprodukter. Andra mål är att skapa ett regionalt nätverk som stöder detta arbetssätt och att sprida kunskapen så att återbrukat ökar.

Parterna i projektet ska också testa de digitala stödverktyg som Centrum för cirkulärt byggande erbjuder: inventeringsverktyg, produktplattform och marknadsplats med kvalitetskriterier.

En modell att följa på andra håll i landet

Eftersom detta är det första projektet i sitt slag i Sverige förväntas det kunna bli en modell för liknande samverkansnoder i andra regioner.

– Vi möter en massa praktiska frågor. Det kommer verkligen att bli en läroprocess för våra egna organisationer, var en av kommentarerna vid starten av arbetet.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder Återbruk Väst tillsammans med Chalmersfastigheter och Business Region Göteborg. Övriga parter är Göteborgs stad (lokalförvaltningen och fastighetskontoret), fastighetsbolagen Akademiska Hus, Castellum, Klövern och Västfastigheter, arkitektbyråerna Tengbom och White samt Johanneberg Science Park.

Projektet pågår från mars 2019 till maj 2021.

Hör mer om CC Build på arkitektmässa

Är du i Stockholmstrakten och vill veta mer om att återbruka byggmaterial i industriell skala? Välkommen till ett föredrag om CC Build på Architect@Work på Stockholmsmässan.

Onsdag 3 april kl 14 talar Lena Enebjörk och Björn Johansson från White Arkitekter under rubriken CCBuild – Plattform och projekt för ökad cirkularitet i byggsektorn på mässan.

De berättar om arbetet med att utveckla plattformen och om dess mål och potential. De delar erfarenheter från en fältstudie  som de genomfört med Vasakronan där fokus har varit återbruk av interiöra byggproduktioner i en kontorslokal, och redovisar lärdomar av den återbruksmetodik för arkitekter som White har utvecklat och testat i studien.

Läs mer om mässan och registrera dig kostnadsfritt på www.architectatwork.se

 

Tempotävling om återbruksbygge i stål

Konserthuset i Stockholm ska ha en entré i återbrukat stål vid Arkitekturgalan den 19 mars. Det blir resultatet av ny sorts tävling för arkitekter. Centrum för cirkulärt byggande finns med i juryn.

Stålbyggnadsinstitutet och Sveriges Arkitekter har lanserat en ny typ av tävling för arkitekter, Steel Race Reuse – 72 timmar. Den pågår 21-24 januari och är, som namnet antyder, tempotävling med fokus på cirkulärt tänkande, men också med förväntningar på stor kreativitet och nya perspektiv.

Det vinnande bidraget ska tillverkas och fungera som entré till Arkitekturgalan 2019 som är 19 mars i Stockholms Konserthus vid Hötorget i Stockholm. Dessutom får de två eller tre bästa bidragen dela på 40 000 kronor.

Hoppas förlänga livet på fler produkter

I juryn för tävlingen finns bland andra Carina Loh Lindholm från Centrum för cirkulärt byggande.

− Jag hoppas att tävlingen ska sätta fokus på möjligheter med återbruk generellt, att den ska skapa fler idéer till hur man kan förlänga livet på olika typer av produkter innan de är uttjänta och ska gå vidare till materialåtervinning, säger hon.

– Med den här tävlingen vill vi uppmärksamma att stål är världens mest återvunna konstruktionsmaterial. Och vår förhoppning är att stålbyggarna i samarbete med arkitekter även kan göra stål till det mest återbrukade materialet, säger Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutets vd.

Helt ny typ av tävling

Tävlingen är öppen för arkitekter och studerande som är medlemmar i Sveriges Arkitekter. Vinnaren blir informerad senast under vecka 6, men det vinnande bidraget blir offentligt först i samband med att det uppförs inför Arkitekturgalan.

– Sveriges Arkitekter vill prova nya format för tävlingar. Den här kortmodellen, som bygger på en dansk förlaga, är spännande för att den kan nå nya målgrupper som tävlar. Stål är i sig självt ett återvinningsbart material och det är positivt att arrangören har höga miljöambitioner med tävlingen, säger Elisabet Elfström, landskapsarkitekt LAR/MSA och vice förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Läs mer om tävlingen på webbsidan för Sveriges Arkitekter.

En introduktionsfilm till tävlingen finns att se på webbsidan för Stålbyggnadsinstitutet.

Återbruk lockade många till frukostmöte

Många ville ta del av erfarenheter av återbruk vid renoveringar när IVL Svenska Miljöinstitutet bjöd in till frukostmöte på sitt Stockholmskontor den 5 december.

Närmare 50 personer samlades, allt från fastighetsägare, arkitekter och materialtillverkare till privatpersoner som är intresserade av frågan.

Lina Jander, Tenant & Partner, och Anna Wallerstedt Öberg, Spectrum arkitekter, berättade om hur man kan arbeta för återbruk och om sina erfarenheter från renoveringen av IVL:s kontorslokaler. Se deras presentation här.

Hanna Gerhardsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, redogjorde för vad som har kunnat sparas i avfall, klimatbelastning och pengar vid renoveringen av IVL:s kontor. Se hennes presentation här.

Fler detaljer kring anpassningen av IVL:s båda kontor i  Göteborg och Stockholm finns slutrapporten från projektet Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter. Där finns även en arbetsguide för återbruk baserat på erfarenheter från dessa fallstudier. Ladda ner rapporten här.

Eva Stattin, IVL, tog hand om frågan: Hur minskar vi gapet mellan vision och praktik när det gäller cirkulärt byggande? Hon berättade om erfarenheter och nya lösningar från pågående utvecklingsprojekt och om den marknadsplats som håller på att skapas. Se hennes presentation här.

Och efter presentationerna blev det rundvandring − och tillfälle att ställa många frågor − i de nyrenoverade kontorslokalerna vid Valhallavägen i Stockholm.

Välkommen på frukost på ett återbrukat kontor

Byggbranschen genererar stora mängder avfall, men en del av det är högkvalitativa produkter som kan användas igen. På ett frukostseminarium i Stockholm den 5 december kan ni få se hur det går till.

Vid renoveringen av IVL Svenska Miljöinstitutets Stockholmskontor återbrukades både interiöra byggprodukter och möbler. 63 procent av möblerna, motsvarande 7,6 ton, är återbrukade. Siffror som gäller den fasta interiören håller just på att tas fram.

– Exempelvis har vi återanvänt dörrpartier, VVS-produkter och akustikskivor. Vi har både tagit med oss befintlig inredning och köpt begagnande möbler. Vi har klätt om en del och kombinerat nytt och gammalt genom exempelvis nya skivor på befintliga skrivbordsstativ, säger Hanna Gerhardsson, som utvärderar klimatbesparingen på IVL.

Man kan spara 60 ton koldioxid, 40 ton avfall och 2 miljoner kronor vid renovering av ett kontor på 2 000 kvadratmeter om man återbrukar i stället för att köpa nytt, enligt nyligen publicerade siffror.

Vid frukostseminariet får ni ta del av erfarenheter från ombyggnad med återbruk ur fastighetsägarens, inredningsarkitektens och hyresgästens perspektiv. Förhoppningen är att mötet ska inspirera och vägleda till nya arbetssätt som gör att mer högkvalitativa byggprodukter tas tillvara vid byggande och rivning.

Frukostseminarium i Stockholm onsdag 5 december

När: Onsdag 5 december klockan 7:30-9:30 (programmet börjar klockan 8:00).
Var: IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81 i Stockholm (station: Tekniska högskolan).
Anmälan: Senast tisdag 27 november via denna länk. OBS: Begränsat antal platser.
Kostnad: Frukostseminariet är kostnadsfritt, men en avgift på 500 kronor exklusive moms debiteras vid frånvaro utan avbokning.
Frågor: Vänd er till Carina Loh Lindholm, carina.loh.lindholm@ivl.se, telefon 010-788 69 21.

Program

7:30 – Frukost.
8:00 – Åsa Stenmarck hälsar välkommen till IVL.
8:10 – Lina Jander, Tenant & Partner, Anna Wallerstedt Öberg, Spectrum arkitekter, och Hanna Gerhardsson, IVL, berättar om arbetssätt för återbruk och erfarenheter från renoveringen av IVL:s kontorslokaler.
8:40 – Hur minskar vi gapet mellan vision och praktik när det gäller cirkulärt byggande? Erfarenheter och nya lösningar från pågående utvecklingsprojekt. Carina Loh Lindholm och Eva Stattin, IVL, berättar.
9:00 – 9:30 – Tid för frågor och visning i lokalerna.

Återbruk på kontor kan spara 43 000 ton växthusgaser

Att använda begagnat i stället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen i Sverige med 43 000 ton per år. Det visar det just avslutade projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor.

Projektet har räknat fram att man kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med närmare 60 procent om man satsar på återbruk vid renovering av kontor.

Åtta vanliga möbler och byggprodukter har ingått i studien: kontorsstolar, besöksstolar, höj- och sänkbara skrivbord, planteringskärl, glaspartier, innerdörrar, takplattor samt golvplattor av textil.

Resultatet visar att det i Sverige går att varje år spara 1,3 miljarder kronor, minska avfallet med 25 000 ton och sänka koldioxidutsläppen med 43 000 ton genom att återbruka dessa produkter.

– Detta gäller även när vi räknar in kostnader för och utsläpp från transporter och rekonditionering, som byte av skrivbordsskivor eller omklädsel av stolar, säger projektledaren Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vad lönar sig mest att återbruka?

– Om vi väger samman alla tre sätten att spara är det viktigast att återbruka glaspartier, höj- och sänkbara skrivbord samt kontorsstolar, säger Åsa Stenmarck.

Här kan du läsa mer om projektet, samt hitta en lättläst sammanfattning och slutrapporten med alla detaljer.

Plattformen som ska öka återbruket i byggsektorn

Nu finns det en mötesplats och plattform för alla som vill arbeta med återbruk inom byggsektorn: Centrum för cirkulärt byggande – det vill säga den webbsida du just nu besöker.

Drygt 50 personer samlades runt frukostborden när den nya plattformen lanserades den 25 maj. Det skedde i Göteborg, på IVL Svenska Miljöinstitutets kontor som nyligen har renoverats och där hälften av den fasta interiören och 70 procent av inredningen är återbrukad.

– IVL jobbar ju med att rädda världen, så vi har använt oss själva som fallstudie, sade Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL. Vi har sparat runt 60 ton koldioxidekvivalenter på vårt återbruk, men också pengar – trots utgifter för att klä om möbler och liknande. Entreprenörerna är nöjda och vi är nöjda.

– Men det hade kunnat bli ännu bättre, sade Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL som leder Centrum för cirkulärt byggande. Vi hade kommit igång snabbare om vi hade haft mätbara mål som gjorde planerna tydliga för leverantörerna.

Vill skala upp till industriell nivå

Just hur återbruk vid byggande kan förbättras hade många fastighetsägare, arkitekter, entreprenörer, materialleverantörer med flera kommit för att vara med och diskutera.

– Vi vill skala upp återbruket till industriell nivå, betonade Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier. Man tror – utan att veta – att det bli billigast att riva ut allt och köpa nytt Men vi kan inte hålla på och göra sopor längre: vi måste hushålla med råvarorna, och samtidigt ha koll på om de använda produkterna innehåller oönskade ämnen.

Sveriges Byggindustrier har publicerat Riktlinjer för resurs och avfallshantering vid byggande och rivning som är en hjälp för detta.

Tre viktiga uppgifter för plattformen

Plattformen Centrum för cirkulärt byggande har tre funktioner. Den ska:

 • vara ett samverkansnav
 • sprida kunskap och inspirera
 • bli en samlad marknadsplats för tjänster och produkter

– Därför hittar ni en massa goda exempel på sidan, men också konkreta tips, exempelvis om hur man kan demonterar byggprodukter för att kunna återbruka dem, sade Johanna Andersson, IVL.

Marknadsplatsen är planerad att finnas i en första version våren 2019 och ska förhoppningsvis innehålla både varor och tjänster.

Flera intressanta saker på gång

Webbsidan är skapad inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala. Det har kommit halvvägs och har fler intressanta saker på gång.

– Vi har fallstudier som pågår hos Vasakronan och Fabege, berättade projektledaren Carina Loh Lindholm. Och vi utvecklar just nu två verktyg: ett för att beräkna klimatnytta och ett verktyg för inventering.

Många förslag från deltagarna

Frukostdeltagarna samlades till sist i grupper för att diskutera samverkansformer, verktyg och kunskapsstöd, den kommande marknadsplatsen och cirkulärt byggande i stort. Här är några av de många frågor och förslag som kom fram:

 • Det behövs en fysisk mellanlagringsplats där man kan lämna och hämta grejor – inte minst om vi vill kunna återbrukar hela byggnader.
 • Vore bra att kunna reservera material via marknadsplatsen.
 • Vem ansvarar för garantier och kvalitetssäkring av återbrukade produkter?
 • Hur ska vi skapa värde i det som ingen ser behov av?
 • Vi behöver en sökbar databas över produkter, men också över de nya tjänster som behövs, som transport, lagring, hyra.
 • Det är viktigt även dela negativa erfarenheter, att ha ett transparent nätverk för att undvika fallgropar.
 • Det behövs information om lagstiftning: Vad får jag göra? Får jag skänka? Momsplikt?
 • Värderingsmodeller behövs: Vad ska man återbruka och inte? Hur ska man bedöma den ekonomiska nyttan? Vad är riskerna miljö- och hälsomässigt?
 • Det räcker inte med en instruktion för hur man demonterar, det behövs kunnande om hur man monterar för att sedan kunna demontera exempelvis ett kök.
 • Det behövs olika verktyg och stöd som är riktade mot olika målgrupper – myndigheter, arkitekter, byggare – som tips på goda exempel och hur upphandling ska ske.
 • Vi ser att vi genom detta kan ge ett uppsving för nya branscher och företag, exempelvis rekonditionering, energieffektivisering av fönster.
 • Nästa område att jobba med borde vara affärsinredningar.
 • Vi ska ändra LOU, Lagen om offentlig upphandling!

Välkomna på frukostseminarium om återbruk

Hur ska vi få mer återbruk i byggsektorn?

Nu lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet med projektpartners plattformen Centrum för cirkulärt byggande. Visionen är att den ska bli ett nav för samverkan som stärker möjligheterna till mer återbruk inom byggsektorn.

Fastighetsägare, arkitekter, materialleverantörer, återförsäljare, entreprenörer med flera är inbjudna för att berätta om sina behov och möjligheter för den fortsatta utvecklingen av plattformen. Den har skapats inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala, som har fokus på interiöra byggprodukter för kommersiella lokaler. Men nu är syftet att sprida arbetssättet till fler verksamhetsområden.

Frukost i återbrukat kök

Frukostseminariet är fredag 25 maj på IVL:s nyrenoverade Göteborgskontor, där 70 procent av inredningen och 50 procent av den fasta interiören är återbrukad. Tack vare detta har minst 60 ton koldioxid sparats jämfört med om allt hade köpts nytt.

– Exempelvis har vi återanvänt dörrpartier, VVS-produkter och akustikskivor. Och vi har både tagit med oss befintlig inredning och köpt begagnande möbler. Vi har klätt om en del och även kombinerat nytt och gammalt genom exempelvis nya skivor på befintliga skrivbordsstativ, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL.

 

Välkommen på frukostseminarium!

När: Fredag 25 maj kl 7:30-9:30 (programmet börjar kl 8:00)
Var: IVL Svenska Miljöinstitutet, Aschebergsgatan 44 i Göteborg (hållplats Kapellplatsen)
Anmälan: Senast tisdag 21 maj via denna länk.
Kostnad: Frukostseminariet är kostnadsfritt, men en avgift på 500 kr exklusive moms debiteras vid frånvaro utan avbokning.
Frågor: Vänd er till Carina Loh Lindholm, carina.lohlindholm@ivl.se, telefon 010-788 69 21