Kommuner kan påverka sitt klimatavtryck redan på golvnivå

Upphandlare kan bidra till att minska klimatpåverkan genom att ställa rätt krav vid byggprojekt. Ett exempel är att se till att plastspill från golvläggning återvinns i stället för att brännas upp. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en guide för hur man gör.

Under 2018 lades totalt 18 000 ton plastgolv i Sverige. Uppåt en tiondel av det blir spill, exempelvis när man skär rent längs kanterna. Det finns ett insamlingssystem för spillet, som kan malas ner och användas vid tillverkningen av nya golv.

Men bara en femtedel samlas in, resten bränns med annat avfall. Bara under 2018 gav förbränning av plastgolvrester lika mycket utsläpp som att köra en bil 575 varv runt ekvatorn.

– Offentliga inköpare har en viktig uppgift när det gäller att ställa om ekonomin i en mer cirkulär riktning. Ett sätt är att ställa krav vid upphandling om att spill från plastgolv ska samlas in, säger Sara Anderson, chef för gruppen Avfall och resursflöden på IVL.

Därför har IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med aktörer inom golvbranschen, tagit fram en guide för upphandlare. Det har skett inom projektet Cirkulära plastgolv, som finansieras av Naturvårdsverket.

Den kortfattade guiden innehåller en steg-för-steg-guide för upphandlare, en beskrivning av hur återvinningen av plastgolv går till och några tips för hur man på kommunal nivå kan arbeta med krav på återvinning i upphandling.

Här kan du ladda ner Guide till upphandlare: Minska klimatpåverkan genom att ställa krav på insamling av plastgolv

Ny guide underlättar cirkulär upphandling

Nu finns en guide för hur man kan arbeta med cirkulär upphandling i bygg- och rivningsprojekt, riktad till dem som arbetar med offentlig upphandling.

Guiden har tagits fram inom projektet Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen, som pågick under 2019. Syftet med det var att öka kunskapen om hur offentlig upphandling kan fungera som verktyg för att driva på utvecklingen mot en cirkulär bygg- och rivningsprocess.

Projektet finansierades av Vinnova och leddes av Göteborgs Stad genom initiativet Cirkulära Göteborg på förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Övriga projektparter var Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, Framtidenkoncernen (genom Bostadsbolaget och Framtiden Byggutveckling), CS Riv och Håltagning samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Forsen, DGE och Kjellgren Kaminsky medverkande som konsulter.

Här kan ni ladda ner guiden, som heter Dags att bygga och riva cirkulärt!
På webbsidan www.goteborg.se/cirkularagoteborg finns även delrapporter och slutrapport från projektet.

Läs mer på sidan Cirkulär upphandling.

Hjälp på väg för att beräkna återbrukets klimatnytta

Snart ska det bli det enklare att räkna ut klimatnyttan av återbruk i anslutning till de riktlinjer och beräkningsmetoder för värdering som finns för byggnaders miljöprestanda. IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med att ta fram en handledning för hur man gör.

Handledningen är en del i projektet Digitaliserade klimat- och miljökrav i hela upphandlingskedjan, som finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Syftet med det projektet är arbeta fram mer digitala underlag för materialval inom byggbranschen och samordna dem för att minska det i dag fragmenterade och analoga arbetssättet.

Handledningen ska förtydliga

IVL tar fram handledningen som förtydligar hur klimatnyttan från återbruk kan beräknas i anslutning till standarden EN 15978, samt utreder hur detta kan implementeras i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM).

– Målet är att sprida kunskap till fastighetsägare och byggföretag om hur man beräknar återbrukets klimatnytta. Därmed ska handledningen bidra till att öka drivkraften att välja återbruk i byggbranschen, säger Johanna Andersson på IVL, som leder projektet.

Lagkrav om klimatdeklarationer närmar sig

Om två år finns sannolikt ett lagkrav om att alla nybyggen ska klimatdeklareras.

– Vi hoppas att vårt arbete ska göra det lättare att få med återbrukade produkter i dessa klimatdeklarationer, så det cirkulära byggandet kan öka, säger Johanna Andersson.

Handledningen ska utvärderas tillsammans med Ettelva Arkitekter och Bengt Dahlgren och appliceras i ett av Riksbyggens utvecklingsprojekt. Den är planerad att lanseras sommaren 2020 och kommer att bli tillgänglig bland annat via Centrum för cirkulärt byggande.

”Tänk återbruk redan från start”

Kunskapen om hur man lyckas med återbruk sprids allt mer. Förvaltarforum, en mötesplats för alla som arbetar med förvaltning och drift av fastigheter, uppmärksammar studien som vi tidigare har berättat om här på Centrum för cirkulärt byggande.

I  artikeln intervjuas Johanna Andersson, projektledare på  IVL Svenska Miljöinstitutet, om de arbetssätt som kan öka återbruket vid lokalanpassningar.

– För att lyckas gäller det att alltid tänka återbruk som möjlighet redan från start. Därför bör man sätta igång med att inventera det som kan återbrukas redan när en befintlig hyresgäst säger upp sitt avtal, säger hon.

Här kan du läsa hela artikeln i Förvaltarforum.

Här kan du ladda ner rapporten Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar.

Nu finns appen som gör byggsektorn mer klimatsmart

Centrum för cirkulärt byggande har tagit fram en app som gör det möjligt att visa hur stor klimatbesparing man kan göra genom att återbruka byggmaterial.

Appen heter Dacke by CCB och är smått revolutionerande. Den används för att inventera byggprodukter och möbler och ger stöd för att bedöma deras skick och funktion. Tack vare den kan man enkelt digitalisera det som finns i en lokal som ska byggas om eller det byggmaterial som väntar i ett lager.

– En sådan här app har aldrig funnits tidigare. Det finns liknande, men vad jag vet finns ingen annan app med möjligheten att hämta resultatrapporter som visar återbrukspotentialen för inventerade produkter, säger Carina Loh Lindholm från IVL Svenska Miljöinstitutet, som leder projektet Återbruk Väst där man använder appen.

Appen är ansluten till marknadsplatsen…

Appen Dacke by CCB, som än så länge är en prototyp, är utvecklad av återbruksföretaget Kompanjonen. Den finns att hämta i Appstore för Ipad och Iphone.

Den är ansluten till Centrum för cirkulärt byggande och gör det därför möjligt att publicera inventerade produkter på marknadsplatsen. Man kan via produktplattformen där även få information om hur stor besparing produkterna ger när det gäller klimatpåverkan, avfall och ekonomi.

… och marknadsplatsen är öppen för alla

Via marknadsplatsen kan alla som vill köpa eller sälja återbrukade byggprodukter. Där finns även en nyligen påbörjad förteckning över organisationer som erbjuder tjänster för återbruk, exempelvis rekonditionering och lagerhållning av byggmaterial. Syftet är att skapa möjligheter till ett storskaligt återbruk.

– För att kunna agera på marknadsplatsen måste man ha en inloggning och ta del av information från Centrum för cirkulärt byggande, säger Carina Loh Lindholm.

Här kan du läsa mer om våra verktyg för återbruk och anmäla ditt intresse för att testa dem.

Kom på ett frukostmöte fullt av idéer!

Undrar du över hur det verkligen ska bli mer cirkulerande material i byggsektorn?
Välkommen på ett frukostmöte som bjuder på en kavalkad av möjligheter.

Det finns många kunniga aktörer som arbetar praktiskt med att realisera återbruk, både sådana med mångårig erfarenhet och nytänkande startups. Den här morgonen får en lång rad av dem berätta kortfattat om sin verksamhet och hur de kan lösa dina knutar.

Frukostmötet har rubriken Var finns lösningarna för ökat återbruk i byggsektorn? och arrangeras av projektet Återbruk Väst tillsammans med Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

När: Måndag 23 september kl 7.30-9.00

Var: Johannebergs Science Park, Göteborg

Kostnad: Ingen.

Mer information och anmälan hittar du här.

”Räkna på återbruk och rädda världen en sak i taget”

De verktyg som Centrum för cirkulärt byggande har tagit fram testas nu av flera användare, bland annat i Uppsala. ”Som hållbarhetschef på ett fastighetsbolag är detta verktyg högintressant,” skriver Robin Rushdi Al-Sálehi på Uppsala kommuns industrihus, Ihus, i en krönika på webbsidan Förvaltarforum.

”Räkna på återbruk och rädda världen en sak i taget” – så lyder rubriken till texten, där Robin Rushdi Al-Sálehi beskriver hur han och medarbetaren Lukas Rehn rent praktiskt har arbetat med inventering av byggmaterial.

Enligt hans utvärdering går det mesta av det inventerade materialet att återbruka. Men han anser också att det finns saker som kan förbättras hos verktyget:

”Den potentiella besparingen av utsläpp och kronor vid återbruk enligt CCbuild är ganska försiktigt beräknade, men kan antas vara högre om man haft fullständiga siffror kring energiåtgång från produktionen, transport, spill i tillverkning, avfallshantering och så vidare.

Vi kan ana hur enorm påverkan, både resursmässigt och utsläppsmässigt, egentligen borde vara om det fanns fullständiga livscykelanalyser för alla produkter.”

Läs hela krönikan hos Förvaltarforum.

Fastighetsägaren – en nyckel till ökat återbruk

För att öka återbruket av interiöra byggprodukter behöver alla inblandade aktörer drivas av att arbeta på detta sätt. Men den viktigaste aktören är fastighetsägaren. Det fastslår rapporten Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar från IVL Svenska Miljöinstitutet som innehåller många praktiska tips för återbruk.

Fastighetsägaren är en nyckelaktör som kan påverka både sin egen organisation och andra som deltar när lokaler ska byggas om.

Rapporten beskriver tre centrala arbetssätt för fastighetsägaren:

 • Att formulera målen för återbruk
 • Att skapa incitament för återbruk i samband med hyresförhandling och hyresavtal
 • Att skapa incitament för återbruk vid upphandling av arkitekter och entreprenörer

Nya rutiner krävs för ökat återbruk

För att återbruket ska öka behöver dessutom processen vid lokalanpassningar utvecklas. Hur mycket som kan återbrukas bestäms i hög grad redan under projektets början, därför behöver man ha detta arbetssätt i åtanke så tidigt som möjligt.

Tre arbetsmetoder är särskilt viktiga för att lyckas:

 • Att göra en tidig återbruksinventering av den befintliga lokalen
 • Att utforma den framtida lokalen utifrån dess nuvarande förutsättningar
 • Att planera medvetet så att projektets tid och budget klarar av att moment uppstår eller förändras till följd av återbruk

Värdefull praktisk kunskap

– Vi hoppas att vårt arbete ska ge värdefull praktisk kunskap till alla som har inflytande över valen av produkter och material vid lokalanpassning av kontor och som vill bidra till ett ökat återbruk, säger Hanna Gerhardsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet, som har skrivit rapporten tillsammans med sina kolleger Carina Loh Lindholm och Maria Ahlm.

Den beskriver också tre viktiga faktorer för att återbruket ska kunna öka i framtiden:

 • Att välja produkter med cirkulär design
 • Att utforma lokaler så att de är flexibla över tid
 • Att använda digital produktdokumentation som möjliggör att information finns tillgänglig vid framtida lokalanpassningar

Rapporten är del av forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala, som driver denna webbsida för att skapa ett storskaligt återbruk av interiöra byggprodukter.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet.

Nya riktlinjer betonar återbruk i byggbranschen

Byggbranschen tar ännu ett steg mot cirkulärt byggande: Sveriges Byggindustrier har kommit med nya riktlinjer för resurser och avfall, där vikten av cirkularitet och samverkan i hela värdekedjan betonas.

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning, som just har publicerats, slår fast att branschen ska verka för återanvändning och återvinning. I förordet står att de ger ”ett gemensamt språk i alla skeden av ett byggnadsverks livscykel”. Den tydliga inriktningen har inte funnits med tidigare i dessa instruktioner, som publicerades första gången 2007.

Några konkreta exempel i de nya riktlinjerna:

 • Samtliga aktörer i ett bygg- eller rivningsprojekt ska material- och avfallshantera för en cirkulär ekonomi.
 • Materialinventering ska alltid göras före rivning.
 • Produkter för återanvändning och avfall ska källsorteras.

Hela bygg- och fastighetssektorn står bakom riktlinjerna och den här gången väljer ett antal organisationer att även underteckna avsiktsförklaringen för att visa sitt ställningstagande för resurseffektivitet. Det är Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, Golvbranschen, HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).

– Att vi nu tydligt står enade bakom att detta är bygg- och fastighetssektorns basnivå tror jag blir en bra skjuts framåt. Jag är jätteglad att den här uppdateringen är färdig! Nu ska vi informera om att den är gjord så att alla inser nyttan för miljö, klimat och ekonomi, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, som har varit med och tagit fram riktlinjerna.

Här kan ni läsa Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning.

Verktyg för återbruk väntar på testanvändare

Centrum för cirkulärt byggande har skapat flera prototyper till verktyg som ska stödja ett ökat återbruk av byggprodukter. Nu är det dags att se till att de blir så bra som möjligt.

Alla som vill kan få testa ett verktyg för digital inventering och en marknadsplats för återbrukbara produkter, där deras kvalitetskriterier framgår. Det finns också möjlighet att hämta resultatrapporter som kan visa exempelvis potentiell klimatbesparing vid återbruk.

Verktygen får användas kostnadsfritt under tre månader. Den enda motprestationen som krävs är att delta i ett introduktionsseminarium och ge feedback efter testperioden.

Vid första seminariet, som hålls 6 maj i Stockholm, deltar de parter som har deltagit i utvecklingen av Centrum för cirkulärt byggande och berättar om hur de arbetar med återbruk. Övriga seminarier är kortare och hålls digitalt under maj månad.

Här kan du läsa mer om verktygen.

Här kan du anmäla dig till introduktionsseminarierna.