Återförsäljning

Brukspecialisten AB

Erbjuden tjänst: Testat och CE-godkänt återvunnet fasadtegel för små till större nyproduktionsprojekt. Den återvunna stenen har en EPD som visar att man sparar cirka 1 ton CO2 per 30 kvadratmeter fasadyta. Fasadprojekteringar på äldre fasader för att ge en dokumenterad rapport om status. Testar äldre tegelsten för att se om den går att återanvända som ny godkänd fasadsten.

Några genomförda projekt:
Furutorpsparken, Helsingborg
Mellanvångskolan, Malmö

Kontakt: Daniel Lennhede Webbsida: tegel.brukspecialisten.se

 

Kompanjonen Norden AB

Erbjuden tjänst: Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

Några genomförda projekt:
NCCs huvudkontor:
Inventering och förmedling av återbrukbara produkter i samband med rivning.
Förskolan Hoppet, Göteborg: Uppdrag att upphandla återbrukade produkter till fossilfria byggnation.
Utveckling  av stödverktyg och instruktioner för återbruk på industriell nivå inom Centrum för cirkulärt byggande.

Kontakt: Per Håkansson  Webbsida: www.kompanjonen.se

 

Reclaimd (Reclaimd Nordic AB)

Erbjuden tjänst: Återbrukskonsultation till fastighetsägare: Utbildning om återbruksmetodik och tillgängliga verktyg, inventering av lokaler inför rivning eller ombyggnad, återbrukssamordning i byggprojekt samt förmedling, upphandling och inköp av återbrukat material.

Några genomförda projekt:
Högsbo sjukhus,
 Göteborg. Inventering inför rivning och förmedling av 250 ton fasadtegel för återbruk. Klimatbesparing cirka 20 ton CO2. Uppdragsgivare: Västfastigheter.
Handelshögskolan, Göteborg. Inventering och återbrukssamordning inför rivning och nybyggnation. Uppdragsgivare: Akademiska Hus.
Utbildning i grundläggande återbrukskunskap, återbruksmetodik vid byggprojekt samt verktyg. Deltagare från Castellum, White Arkitekter, NCC, Fastighetskontoret i Göteborg med flera.

Kontakt: Anton Franker    Webbsida: www.reclaimd.se