Återbrukssamordning

Kompanjonen Norden AB

Erbjuden tjänst: Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

Några genomförda projekt:
NCCs huvudkontor:
Inventering och förmedling av återbrukbara produkter i samband med rivning.
Förskolan Hoppet, Göteborg: Uppdrag att upphandla återbrukade produkter till fossilfria byggnation.
Utveckling  av stödverktyg och instruktioner för återbruk på industriell nivå inom Centrum för cirkulärt byggande.

Kontakt: Per Håkansson  Webbsida: www.kompanjonen.se

 

Reclaimd (Reclaimd Nordic AB)

Erbjuden tjänst: Återbrukskonsultation till fastighetsägare: Utbildning om återbruksmetodik och tillgängliga verktyg, inventering av lokaler inför rivning eller ombyggnad, återbrukssamordning i byggprojekt samt förmedling, upphandling och inköp av återbrukat material.

Några genomförda projekt:
Högsbo sjukhus,
 Göteborg. Inventering inför rivning och förmedling av 250 ton fasadtegel för återbruk. Klimatbesparing cirka 20 ton CO2. Uppdragsgivare: Västfastigheter.
Handelshögskolan, Göteborg. Inventering och återbrukssamordning inför rivning och nybyggnation. Uppdragsgivare: Akademiska Hus.
Utbildning i grundläggande återbrukskunskap, återbruksmetodik vid byggprojekt samt verktyg. Deltagare från Castellum, White Arkitekter, NCC, Fastighetskontoret i Göteborg med flera.

Kontakt: Anton Franker  Webbsida: www.reclaimd.se

 

Rotpartner AB

Erbjuden tjänst: Projektleder ombyggnationer samt samordnar parter för specifika projekt. Vid återbruk: lägger upp en strategi med inventering, logistiklösningar och praktiskt utförande. Tar fram rivnings- och demonteringsritningar, upphandlar entreprenör, samordnar projektering och produktion med vad som kan återbrukas.

Några genomförda projekt:
Älvporten, Göteborg: Projekt- och byggledning för Vasakronan med samordning av affärsmodeller och återbruk.
Storgatan 53, Göteborg: Projekteringsledning, byggledning och projektledning av lokaler för Vasakronan. Samordning och planering av demontering och återbruk.

Kontakt: Angelica Starke   Webbsida: rotpartner.se