Återbruk lockade många till frukostmöte

Många ville ta del av erfarenheter av återbruk vid renoveringar när IVL Svenska Miljöinstitutet bjöd in till frukostmöte på sitt Stockholmskontor den 5 december.

Närmare 50 personer samlades, allt från fastighetsägare, arkitekter och materialtillverkare till privatpersoner som är intresserade av frågan.

Lina Jander, Tenant & Partner, och Anna Wallerstedt Öberg, Spectrum arkitekter, berättade om hur man kan arbeta för återbruk och om sina erfarenheter från renoveringen av IVL:s kontorslokaler. Se deras presentation här.

Hanna Gerhardsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, redogjorde för vad som har kunnat sparas i avfall, klimatbelastning och pengar vid renoveringen av IVL:s kontor. Se hennes presentation här.

Fler detaljer kring anpassningen av IVL:s båda kontor i  Göteborg och Stockholm finns slutrapporten från projektet Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter. Där finns även en arbetsguide för återbruk baserat på erfarenheter från dessa fallstudier. Ladda ner rapporten här.

Eva Stattin, IVL, tog hand om frågan: Hur minskar vi gapet mellan vision och praktik när det gäller cirkulärt byggande? Hon berättade om erfarenheter och nya lösningar från pågående utvecklingsprojekt och om den marknadsplats som håller på att skapas. Se hennes presentation här.

Och efter presentationerna blev det rundvandring − och tillfälle att ställa många frågor − i de nyrenoverade kontorslokalerna vid Valhallavägen i Stockholm.