Återbruk i praktiken när Handelshögskolan i Göteborg bygger om

När Handelshögskolan i Göteborg byggs om har bland annat marmorgolv och kalkstensfasad bevarats för att kunna återanvändas, tack vare ett pilotprojekt inom Återbruk Väst.

Projektet har genomförts under fastighetsägaren Akademiska hus arbete med en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den ska också fungera som uppgång från en av stationerna för järnvägsprojektet Västlänken. Syftet med projektet var att införa nya arbetssätt för återbruk i projekterings- och byggprocessen.

Vid demonteringen av den gamla byggnaden har fokus varit på att bevara ändliga resurser och oersättliga material, som sten, för att kunna använda dem i nya byggprojekt. Till exempel kommer marmorgolvet att användas till en gångbro i den nya byggnaden. Även unika armaturer, klockor i mässing, arkitektoniska taklampor och pentrykök med mera har sparats i väntan på en ny plats i andra byggnader som ägs av Akademiska Hus.

Pilotprojektet är en fallstudie inom Återbruk Väst, som ingår i Centrum för cirkulärt byggande.

Läs mer om projektet i denna artikel från Akademiska hus.