Arkitektur och design för återbruk

Rotpartner AB

Erbjuden tjänst: Projektleder ombyggnationer samt samordnar parter för specifika projekt. Vid återbruk: lägger upp en strategi med inventering, logistiklösningar och praktiskt utförande. Tar fram rivnings- och demonteringsritningar, upphandlar entreprenör, samordnar projektering och produktion med vad som kan återbrukas.

Några genomförda projekt:
Älvporten, Göteborg: Projekt- och byggledning för Vasakronan med samordning av affärsmodeller och återbruk.
Storgatan 53, Göteborg: Projekteringsledning, byggledning och projektledning av lokaler för Vasakronan. Samordning och planering av demontering och återbruk.

Kontakt: Angelica Starke   Webbsida: rotpartner.se

 

Theory Into Practice

Erbjuden tjänst: Byggnadsarkitektur och design för återbruk och byggnation med lokala, biobaserade material. Varsam ombyggnation och renoveringar med återbruk. Medskapande design. Livscykelanalyser, bedömning av byggnaders klimatpåverkan, circularity assessment/material return, andel av material som återbrukas. Bilder och diagram av materialflöden, byggprocesser och klimatpåverkan.

Några genomförda projekt:
Ekoodlarnas butik
Building resilience – hållbara kretslopp på lokala villkor
Buildning Impact Zero Network – europeiskt samverkansprojekt för klimatneutralt byggande. TIP deltog genom ideella systerorganisationen AES.

Kontakt: Anna Sundman  Webbsida: www.theoryintopractice.se