Arkitektur och design för återbruk

Kjellgren Kaminsky

Erbjuden tjänst: Byggnadsarkitektur där vi gärna använder vår erfarenhet av återbruk, designar för demonterbarhet och för att undvika spill och helst väljer hållbara materialval. Vi har erfarenhet av miljöcertifieringar och energieffektivt byggande (Passivhus och Nollenergihus, bland annat).

Några genomförda projekt:
Dags att bygga och riva cirkulärt! Arbete med forskningsrapport för Göteborg Stad, Cirkulära Göteborg.
Garveriet, Floda. Ombyggnad av tidigare garveri med fokus på återbruk och hållbara material.
Älvporten (Läppstiftet), Göteborg. Ombyggnation och lokalanpassning för Vasakronan med fokus på återbruk.

Kontakt: Jenny Nyström   Webbsida: www.kjellgrenkaminsky.se

 

Rotpartner AB

Erbjuden tjänst: Projektleder ombyggnationer samt samordnar parter för specifika projekt. Vid återbruk: lägger upp en strategi med inventering, logistiklösningar och praktiskt utförande. Tar fram rivnings- och demonteringsritningar, upphandlar entreprenör, samordnar projektering och produktion med vad som kan återbrukas.

Några genomförda projekt:
Älvporten, Göteborg: Projekt- och byggledning för Vasakronan med samordning av affärsmodeller och återbruk.
Storgatan 53, Göteborg: Projekteringsledning, byggledning och projektledning av lokaler för Vasakronan. Samordning och planering av demontering och återbruk.

Kontakt: Angelica Starke   Webbsida: rotpartner.se

 

Theory Into Practice

Erbjuden tjänst: Byggnadsarkitektur och design för återbruk och byggnation med lokala, biobaserade material. Varsam ombyggnation och renoveringar med återbruk. Medskapande design. Livscykelanalyser, bedömning av byggnaders klimatpåverkan, circularity assessment/material return, andel av material som återbrukas. Bilder och diagram av materialflöden, byggprocesser och klimatpåverkan.

Några genomförda projekt:
Ekoodlarnas butik
Building resilience – hållbara kretslopp på lokala villkor
Buildning Impact Zero Network – europeiskt samverkansprojekt för klimatneutralt byggande. TIP deltog genom ideella systerorganisationen AES.

Kontakt: Anna Sundman  Webbsida: www.theoryintopractice.se