ccbuild-logo-spin

Utformning


Vid utformning av lokaler utgår arkitekter ofta framförallt från önskemål och direktiv från hyresgäster och fastighetsägare, snarare än förutsättningarna i den befintliga lokalen. Detta minskar möjligheterna till återbruk och cirkulära materialflöden.

Ett annat hinder för återbruk är de detaljerade beskrivningar som ofta görs om specifika produkttyper och modeller som ska köpas in för den nya lokalen. Utifrån en materialinventering med information om vilka byggprodukter som finns tillgängliga, inklusive deras skick, kan arkitekten i stället arbeta för att prioritera åtgärder för resurseffektivitet enligt avfallshierarkin.

Arkitektens prioritering vid lokalutformning bör i första hand vara att behålla produkter på sin plats. För att göra det möjligt kan det vara nödvändigt med demontering, rekonditionering och flytt av vissa produkter inom lokalen. De produkter som inte behålls bör man i ett tidigt skede försöka återbruka inom den egna organisationen eller hos någon annan, exempelvis via en marknad, för att undvika att de blir avfall. Om det ändå måste ske bör man prioritera enligt avfallshierarkin, om produkterna inte innehåller farliga ämnen som ska fasas ut.

Om det krävs ytterligare produkter enligt den nya lokalplanen bör man i ett tidigt skede söka möjlighet att ta in begagnade, antingen från den egna organisationen eller via en marknad, för att undvika inköp av nytillverkade produkter. Man kan söka begagnade produkter till det datum då man måste köpa in nya produkter för att säkerställa att de kan levereras i tid till byggskedet. Då är det dags att komplettera de begagnade produkterna med nyinköp – givetvis med fokus på cirkulär design som möjliggör framtida återbruk.

Nyheter


Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen
Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen

2021-06-24

Tusentals återbruksuppdrag skulle årligen kunna efterfrågas om återbruksmarknaden var etablerad i Göteborgsregionen. En studie har tagit reda på vilken potential som finns. Välkommen på frukostseminarium 25 augusti, så får du veta mer!

Läs nyhet

Månadens möjliggörare - maj 2021
Månadens möjliggörare - maj 2021

2021-06-03

Grattis Dala återbyggdepå, ReclaimD och Akademiska Hus! Ni toppar maj månads lista när det gäller att inventera produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser. Månadens sammanlagda potentiella besparing tack vare CCBuilds produktbank är 135 ton koldioxidekvivalenter.

Läs nyhet

CCBuilds inventeringsapp finns på App Store
CCBuilds inventeringsapp finns på App Store

2021-05-19

Cirkulär materialhantering och ökat återbruk har blivit ännu enklare: nu finns CCBuilds nya app för inventering att ladda ner från App Store. Du hittar den genom att söka på CCBuild, helt enkelt.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 25 augusti 08:00

Frukostseminarium om återbrukets potential i Göteborgsregionen!

Läs mer

ons, 25 augusti 14:30

Användarträff - CCBuild produktbank, marknadsplats, inventeringsapp

Läs mer

tis, 31 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer


Nyhetsbrev