Arbetsguider för återbruk

Forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala, som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet, har kommit med en rapport. Den beskriver arbetsmetoder som är viktiga för att öka återbruket, både nu och i framtiden.
Här kan du ladda ner rapporten:
Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar

Projektet Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter har tagit fram arbetsguider att använda vid lokalanpassning eller ombyggnad av kontor.
Här kan du ladda ned arbetsguiderna:
Återbruk av fasta interiöra byggprodukter – riktar sig främst till fastighetsägare och arkitekter.
Återbruk av möbler och annan lös inredning– riktar sig främst till hyresgäster, inredningsarkitekter och eventuella hyresgästrepresentanter.

White arkitekter, som har genomfört hyresgästanpassningen av Vasakronans kontor i Sundbyberg, har skrivit en rapport som föreslår en metodik för återbruk av byggdelar. Den kan användas som stöd i projektering samt som diskussionsunderlag med beställare.
Här kan du ladda ner rapporten:
Arkitektens återbruksmetodik