Arbetsguider för återbruk

Projektet Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter har tagit fram arbetsguider att använda vid lokalanpassning eller ombyggnad av kontor.

Den ena guiden är inriktad på ett ökat återbruk av fasta interiöra byggprodukter. Den riktar sig främst till fastighetsägare och arkitekter, då de bedöms vara nyckelaktörer för möjligheten att öka detta återbruk.

Detta andra arbetsguiden har syftet att öka återbruket av möbler och annan lös inredning. Den riktar sig främst till hyresgäster, inredningsarkitekter och eventuella hyresgästrepresentanter, då de har störst möjlighet att påverka detta återbruk.

Här kan du ladda ned arbetsguiderna som pdf: