Arbetsguider för återbruk

Projektet Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter har tagit fram arbetsguider att använda vid lokalanpassning eller ombyggnad av kontor.
Här kan du ladda ned arbetsguiderna:
Återbruk av fasta interiöra byggprodukter – riktar sig främst till fastighetsägare och arkitekter.
Återbruk av möbler och annan lös inredning– riktar sig främst till hyresgäster, inredningsarkitekter och eventuella hyresgästrepresentanter.

White arkitekter, som har genomfört hyresgästanpassningen av Vasakronans kontor i Sundbyberg, har skrivit en rapport som föreslår en metodik för återbruk av byggdelar. Den kan användas som stöd i projektering samt som diskussionsunderlag med beställare.
Här kan du ladda ner rapporten:
Arkitektens återbruksmetodik