100Gruppen  

100Gruppen är en plattform för samarbete inom inredningsbranschen som arbetar för att uppnå 100 procent cirkulära, hållbara interiörer och ta fram ett strukturerat system som stöd för hela branschen.

100Gruppen formades efter seminarium 2015 då de 100 deltagarna ville skapa en plattform för att förenkla utvecklingen mot en cirkulär ekonomi på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det gemensamma intresset är att hållbarhet ska löna sig oavsett om man är leverantör eller kund.

Läs mer på 100Gruppens hemsida.

100Gruppens rekommendation när det gäller begränsning av farliga ämnen

100Gruppens definition av avfall och avfallshantering